חולצות / עליוניות

מדריך גבר לשמלת קיץ: חלק 1

מאמר זה מחולק לשני חלקים - בחלק הראשון אנו מכסים הנחיות כלליות להלבשת מזג אוויר חם, סגנונות חולצות שונים ומעילי מזג אוויר חמים.

הבנת חולצת השמלה

חולצת שמלה של גבר יכולה למסגר את פניו באלגנטיות במהלך מצגת ובהמשך לספוג את הזיעה שלו במהלך סבב תשאול קשה.