חולצות / עליוניות

הבנת חולצת השמלה

חולצת שמלה של גבר יכולה למסגר את פניו באלגנטיות במהלך מצגת ובהמשך לספוג את הזיעה שלו במהלך סבב תשאול קשה.

מדריך גבר לשמלת קיץ: חלק 1

מאמר זה מחולק לשני חלקים - בחלק הראשון אנו מכסים הנחיות כלליות להלבשת מזג אוויר חם, סגנונות חולצות שונים ומעילי מזג אוויר חמים.